خدایا277 روز بی پدری گذشت

بچه که بودم دلم به گرفتن دست پدرم

و رفتن به بیرون خوش بود اکنون بزرگ شده ام

پدرم را می خواهم , نه برای گرفتن دستش

می خواهمش که با دستش اشکهایم را پاک کنم.

نه اینکه دلم خوش شود که می دانم نمی شود !

شاید دلم آرام بگیرد با بوی خوش دست پدرم

کارت پستال درخواستی طراحان

میدونی دلتنگی یعنی چی؟

دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با پدرت فکر کنی   ..

اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت   ..

ولی چند لحظه بعد   ... 

شوری اشکهای لعنتی ، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند

 

امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می آیم

این اشک های من از سردلتنگی است

دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت

کاش بودی پدر

امروز دلم آتش گرفت و دوباره جای خالیت را حس کردم

می دانم جای تو خوب است

و فرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند

آخر میدانم که جای تو در بهشت است  ….

کاش فقط امروز نگاهت را داشتم

خدایا کاش فقط یک بار دیگر

آغوشش را داشتم

 بگو صد دادو بیداد از جدایی...

            نویسم نامه ای از بینوایی
                    ببندم بر پر مرغ هوایی

                         ببر مرغک به دست
پدرم ده
                                بگو صد دادو بیداد از جدایی...نظر  

نوشته شده توسط زهرا در پنج شنبه 92/6/14 ساعت 12:0 صبح موضوع | لینک ثابت